logotype

Artykuły

Projekt MMLT

 Projekt MMLT (Metoda Montessori w Nauczaniu Języków Obcych) został zapoczątkowany w ramach programu Komisji Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP) (Key Activity 2: Języki) którego celem jest zastosowanie metody Montessori w nauczaniu języków obcych osób dorosłych powyżej 20 roku życia. Metoda ta okazała się bardzo skuteczna i efektywna w edukacji dzieci do 16 roku życia oraz sprawdziła się w przypadku personalizacji metod nauczania oraz identyfikacji problemów z jakimi osoby uczące mogą się zetknąć.

 

 Nauczyciele języków obcych napotykają często podobne problemy, zwłaszcza w przypadku osób dorosłych (lub studentów uczelni w wieku powyżej 20 lat), występowania niechęci do nauki nowych języków obcych, a towarzysząca temu rezygnacja z kursu językowego jest często wynikiem braku czasu oraz przekonania, że w dorosłym wieku nauka języka jest znacznie trudniejsza. Taka postawa wynika głównie z przestarzałego podejścia do nauki języków obcych, często opartego na schematach, gdzie indywidualne blokady osób uczących się oraz czas potrzebny na opanowanie materiału są ignorowane.

 

 

Celem Projektu jest opracowanie Podręcznika Użytkownika, dzięki któremu będzie można przenieść metodę Montessori na obszar nauczania języków obcych osób dorosłych oraz studentów uczelni wyższych. Podręcznik pozwoli na takie zaadaptowanie metody Montessori aby spełniała ona potrzeby nauczania języków obcych. W tym celu będzie on dostępny w językach partnerów biorących udział w Projekcie (grecki, włoski, angielski, rumuński, węgierski i polski). W oparciu o Podręcznik w ramach Projektu zostaną przeprowadzone warsztaty oraz kursy na platformie e-learning, których celem będzie przygotowanie nauczycieli na terenie całej Europy do prowadzenie zajęć nauki języka obcego przy wykorzystaniu metody Montessori. Szkolenie będzie obejmowało praktyczne wdrożenie tej metody przy nauczaniu języków obcych.

 

Oczekuje się, że Projekt wywrze istotny wpływ w wielu dziedzinach: jego efektem będzie wypracowanie innowacyjnej metody wykorzystywanej w nauczaniu języków obcych osób dorosłych, a także wzbogacenie jej o nowe, uaktualnione treści. Wymiana dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami przy wykorzystaniu wspólnej metody, stworzonej w ramach projektu, znacząco zwiększy motywację osób uczących się języków obcych.

 

FaLang translation system by Faboba