logotype

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Celem niniejszego Podręcznika jest zapewnienie nauczycielom przydatnego, praktycznego i łatwego w obsłudze narzędzia w nauczaniu języków obcych w jak najbardziej efektywny sposób. Wskazuje on nowe kierunki działania nauczycielom akademickim, nauczycielom uczącym języków obcych na kursach dla osób dorosłych w różnego typu instytucjach, a także nauczycielom prowadzącym szkolenia innych pedagogów. Ostatecznymi odbiorcami Podręcznika będą studenci uczelni wyższych, oraz dorośli kursanci na wszelkiego typu kursach językowych.

Niniejszy Podręcznik może być zaadaptowany do umiejętności miękkich (soft skills) nauczyciela , jego doświadczenia i postawy osobistej, jak również metodologii jaką stosuje i poziomu studentów.

Nauczyciele znajdą wiele ćwiczeń, które być może są obecnie przez nich stosowane. Celem Podręcznika nie jest wprowadzanie nowych zadań, ale pokazanie nowego podejścia do nauczania w oparciu o zasady metodologii Montessori, nawet w stosunku do ćwiczeń do tej pory wykorzystywanych.

Rozdział 1 oferuje krótki wstęp traktujący o metodzie Montessori oraz zawiera spis 12 zasad z metodologii Montessori, które zostały wzięte pod uwagę w nawiązaniu do nauczania osób dorosłych.

W Rozdziałach 2 i 3 przedstawiono tabelki zawierające materiały pozwalające nauczycielom przetestować przykłady zasad metodologii Montessori , jednocześnie pozostawiając im dowolność w adaptowaniu zarówno zaproponowanego podejścia jak i ćwiczeń.

W Rozdziale 4 omówiono szczegółowo metodologię Montessori oraz jej zasady, a także przedstawiono informację dotyczącą projektu MMLT.

Tutaj można pobrać instrukcję

FaLang translation system by Faboba