logotype

WP1: ZARZĄDZANIE I KOORDYNACJA

 

WP Koordynator: Action Synergy

Data rozpoczęcia: 01/11/2012

Data zakończenia: 31/10/2014

Cele:

- koordynowanie i zarządzanie projektem

- określenie strategii projektu

- monitorowanie rozwoju i postępu projektu

- pilnowanie zgodności realizacji programu projektu z harmonogramem zadań.

RAPORTY

- Raporty z Zebrań (po każdym spotkaniu w ramach Projektu). Raporty, przygotowane przez koordynatora Projektu, zawierać będą podsumowanie zasadniczych przedyskutowanych punktów i powziętych decyzji.

- Kwartalne Raporty Monitorujące (co 4 miesiące podsumowujące czynności wynikające z projektu za dany okres), przygotowane będą przez koordynatora projektu. Partnerzy są zobligowani do wcześniejszego wysłania raportów przedstawiających wyniki zrealizowanych zadań,

- Raporty Finansowe będą wysyłane przez partnerów co 4 miesiące. Będą obejmowały wszystkie poniesione koszty w czasie tego okresu oraz ich dokumentację.

- Okresowy i Ostateczny Raport przygotowany zostanie przez koordynatora projektu i wysłany do EACEA.

NARZĘDZIA

- Dokumentacja Planowanych Zadań

- Extranet Projektu (będzie zainstalowany na stronie internetowej Projektu).

 

FaLang translation system by Faboba